I avisa 3. september etterlyste Mortensen (Sp) svar på flere saker, som det enten ikke er blitt noe av eller stoppet opp i kommunens administrasjon. Spørsmålene dreide seg blant annet om bo- og avlastningssenteret, forprosjektet for unge funksjonshemmedes behov for egen omsorgsbolig.
Mortensen presiserer at hans spørsmål til ordfører Rafaelsen vedrørende omsorgsboliger og aktivitetssenter ble stilt av han som representant for Senterpartiet.

– En av mine viktigste grunner til å melde meg inn i SP var at jeg så at de saker jeg brenner for ville jeg få god støtte for i partiet. Som leder for rådet for funksjonshemmede fikk jeg meget god hjelp fra Sp-ordfører Cecilie Hansen i forrige periode. Hun hadde et genuint ønske om at forholdene for funksjonshemmede i kommunen skulle bli best mulig, sier Mortensen.

Svar, men ingen svar

Rafaelsen kom med svar til Mortensen i onsdagens kommunestyremøte.

– Svarene fra Rafaelsen vil jeg karakterisere som ingen svar. De bærer beklageligvis bud om det motsatte. For meg virket det som han hadde satt seg lite inn i sakene, eller hadde liten interesse for bygging av omsorgsboliger og avlastnings- og aktivitetssenter. I alle fall var svarene lite konkrete, og det synes som Ungbo nok en gang er skutt ut i det blå, sier Mortensen.
Prosjektrapport er avlevert fra konsulent for snart ett år siden, og er ikke kommet til kommunestyret for endelig avklaring og vedtak.

– Dette til tross for at rådmannen i sine budsjettkommentarer for budsjett 2016 sa at prosjektet skulle fremmes som egen sak. Som vi i Senterpartiet fryktet i budsjettmøtet ville prosjektet stoppe opp. Derfor fremmet vi eget forslag om å få saken på dagsorden tidlig i 2016. Dette satte Arbeiderpartiet seg imot, og nå får vi altså den reelle grunnen – de ønsker ikke å gjennomføre prosjektet.
Prosjektkostnadene dekkes delvis av Husbanken som investeringstilskudd til omsorgsboliger.

– Riktignok er prosjektet beregnet til mer enn de 38 millioner kronene som var avsatt i budsjettet, totalkostnader for kommunen er i prosjektrapporten beregnet til 61,5 millioner kroner. Ordføreren nevnte et beløp på 110 millioner kroner i sitt svar, men dette er ikke korrekt – det er totalkostnader for prosjektet. Husbanken dekker opp mot 50 prosent og da er det 61,5 millioner igjen som kommunens andel  - dessuten skal beboerne betale husleie som selvsagt vil dekke en brorpart av investeringen. Et annet viktig element er at behovet er vurdert i prosjektert til 15 boenheter. Med fem + fem + fem fellesskap. En reduksjon til fem + fem  (ti enheter) vil selvsagt innebære at totalprisen går ned. Det er kommunestyret som må gjøre disse vurderinger, men prosjektet er satt bom stopp for. Tåkeprat fra ordføreren vil ikke gi noe resultat. Jeg frykter fire magre år og trange kår for de funksjonshemmedes arbeid i Sør-Varanger med Rune Rafaelsen som ordfører.

Svart

Rafaelsen sier i en kommentar at han besvarte spørsmålene fra Mortensen i onsdagens kommunestyremøte og vil ikke kommentere saken ytterligere.

– Det jeg vil si er at jeg er veldig glad for at Mortensen sitter i kommunestyret. Han har i en årrekke vært en meget god talsmann for kommunens funksjonshemmede, sier Rafaelsen.