Det er Ulf Hildonen i Barents Safari som kommer med advarselen.

- Vi har begynt å kjøre turister ut på isen, og vi er lommekjent, sier han og forsikrer at deres løype går på trygg is.

- Men midt mellom Sandnes og Langvasseid er fjorden åpen. Vi anbefaler ingen å kjøre ut på Langfjorden nå.

Han er redd for at skuterførere har begynt å kjøre løypa opp til Ongajærvi og at noen plutselig kan ta av løypa ut på fjorden.

- Gir de litt gass utenfor løypa der så havner de plutselig i åpent vann, advarer han som fredag ettermiddag kom inn etter å ha vært ute og sjekket isforholdene på Langfjorden.