Stortingsrepresentant Jenny Klinge var på besøk i Sør-Varanger torsdag, for å orientere seg om situasjonen i grenseområdet.

Da Klinge var i Sør-Varanger i november i fjor, mente hun at bygging av ny grensestasjon på Storskog kunne komme på statsbudsjettet i 2016. Slik ble det ikke i budsjettforslaget til den blåblå regjeringen, der Senterpartiet ikke er med på regjeringskoalisjonen.

Klinge sitter selv i justiskomiteen. Partiet vil fortsette å presse på for å få inn Storskog-stasjonen, ifølge henne.

– Når vi så behovet for ny grensestasjon allerede i fjor, sier det seg selv at den ikke holder i dagens situasjon. Det er synd at regjeringen ikke ser behovet, sier Klinge.

Hun vet ennå ikke hva som må nedprioriteres på statsbudsjettet, om man skal få inn Storskog-bygging. Men en ting er hun klar på:

– Den norske staten har penger til å bygge på Storskog, om stortingsflertallet vil prioritere det.

Tett kontakt

Klinge mener grenseforholdene er spesielt viktige med tanke på forholdet til Russland.

– Vi må ha tett kontakt mellom landene på flere nivå, og da må vi ha smidig grensepassering for de som har rett til å passere mellom landene, mener hun.

Klinge var i samtaler med politimesteren og med grensekommissæren da hun var i Sør-Varanger torsdag. SVA snakket med henne etter samtalene med politimesteren. Da var hennes inntrykk at det fremdeles er usikkert hvor mange som kan komme over grensa.

– Det viser utviklingen fra lave tall, til det vi trodde var høye tall med rundt 50 per dag, til opptil 200 asylsøkere daglig. Det er viktig at vi ikke overlater politidistriktet eller kommunen til seg selv, mener hun.

Luftbro og anking

Klinge framhever Senterpartiets forslag om luftbro fra Kirkenes til Kabul som spesielt viktig for henne.

– Det er viktig å tydelig markere at de som ikke får beskyttelsesbehov blir sendt tilbake, ikke bare til Russland, men til Kabul. Det framstår som et hardt grep, men det hjelper andre som faktisk trenger beskyttelse, ved å forebygge at det kommer folk uten beskyttelsesbehov, sier hun.

Tidlig neste uke skal Stortinget hastebehandle foreslåtte innstramminger i asylpolitikken.

Sp er innstilt på å være med på det. Klinge mener det da er viktig å se på reglene rundt ankebehandling av asylsøknader. Hun vil ha det slik at asylsøkere som helt klart ikke har beskyttelsesgrunnlag, ikke kan forlenge oppholdet sitt i Norge ved å anke.

Tanken er at det samtidig ikke skal innskrenke ankemulighetene i de sakene der det er tvil.