Alle representantene stemte for forslaget om mottak av de 100 i 2015 og 2016, bortsett fra Fremskrittspartiets Monica Hauge Stiansen og uavhengig representant, Jensen.

Rasistisk

– Er det virkelig flyktninger de som kommer opp hit? Er det det? Det har også vært snakk om de flyktningene som er i båter som ingen vil ta i mot. Hvem er det som hives på havet? Det er kristne. De hives på havet på grunn av sin religion, sa Jensen da han første gang ble klubbet ned av ordføreren.

– Jeg ber om at jeg ikke blir klubbet ned, sa Jensen og fortsatte. Det er IS som setter sine egne inn blant flyktningene. Jeg stiller store spørsmålstegn ved dette og hvem det er som kommer opp hit som såkalte flyktninger i nød, sa Jensen.

– Nå må jeg be deg om å gå fra talerstolen, sa Hansen. Og selv om Jensen motsatte seg, så gikk han hoderystende fra talerstolen.

Cecilie Hansen ba alle gruppelederne møte på hennes kontor etter innlegget fra Jensen. Her fikk hun enstemmig støtte for at hun hadde bedt representanten Jensen forlate talerstolen.

– Jeg mente hans innlegg var rasistisk og sånn oppførsel kan vi ikke ha i kommunestyret, sier Hansen.

Det er ikke første gangen Jensen har opplevd å få klubbet ned innlegg han har holdt. Etter onsdagens nedklubbing gikk han til ordføreren i en pause.

– Han sa at han ba meg om å beklage dette. Litt kryptisk beskjed egentlig, sier Hansen.

Kritisk

Fremskrittspartiets Monica Hauge Stiansen var også kritisk til mottaket av 100 flyktninger fra Syria i løpet av året og neste år.

– Det er mye bedre å hjelpe flyktningene der de er. Jeg vil sove bedre om natta hvis jeg visste at jeg har vært med på å hjelpe millioner enn de 100 som skal komme hit. Vi kjenner ikke kostnadene og boligaspektene ved dette. Vi kan ikke ta i mot alle som vil komme, sa Stiansen og avslo et tilbud fra Høyre om å være med på et gruppemøte.
Venstre vil ta i mot flere flyktninger enn de 100.

– Det er noe vi ønsker sterkt, men da kan vi ikke bruke en halv million kroner på noe som ikke er nødvendig, sa Stian M. Celius og henviste til en tidligere sak om dekning av skyss til innvandrere til opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

– I løpet av året skal 13 000 syriske flyktninger bosettes i Norge. Dette er en dugnad, sa Høyres Tove Alstadsæter. Høyre var for bosetting av 100 flyktninger, men ønsket å føye til ordet «inntil». Det falt mot Høyres fem stemmer. Partiet gikk også inn for å styrke skolene og barnehagene for å gjøre dem rustet til mottaket. Førstnevnte forslag falt mot Høyres fem stemmer, mens sistnevnte fikk flertall mot to stemmer.

Tradisjoner

Senterpartiets Bjørn Tore Mikkelsen holdt det mest følelsesladde innlegget i onsdagens kommunestyrebehandling av flyktningesaken.

– Vi har gode tradisjoner for å hjelpe. Denne kommunen tok store løft på 90-tallet, blant annet da vi tok i mot 900 i 1999 16. mai. Dagen etter var vi der og spilte nasjonalsangen for dem. Det var rørende både for oss og dem. Det er hevet over tvil om at vi berget mange liv den gangen. Vi må ta tak og har ressurser til det også denne gangen, sa Mikkelsen.

Et forslag fra Ap om en tverrpolitisk styringsgruppe, der også administrasjonen er representant, ble vedtatt mot tre stemmer.