Dalnors Assets intensjon med å kjøpe seg opp i Northern Iron Limited er fortsatt ikke kjent, men med Kirkenes sin posisjon tett ved gigantiske Norilsk Nickel - med tidligere russisk interesse for oppkjøp av gruveselskapet, og når det nå også er dukket opp en adresse i Moskva knyttet til selskapet, er det nærliggende å tro at russiske interesser står bak.

Hvorfor skulle russiske interesser være interessert i å kjøpe en mindre norsk gruve?

– Det er vanskelig å svare på hva som er drivkreftene i russisk næringsliv, svarer Jakub Godzimirski, forsker hos Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI).
– Men om det er russiske interesser som står bak, så er det ikke forsøk på å bli kvitt en brysom konkurrent. Russland har jernmalm selv. Det kan være at man gjerne vil få hånd om infrastrukturen i Kirkenes, men samtidig er det ikke bare en enkel oppgave å få bygd toglinje mellom Russland og Kirkenes.

Posisjonere seg

Murmansk havn har kapasitetsproblemer.
– Og russiske interesser kan se det som nyttig å jobbe for å ha hånd om infrastrukturen også på norsk side, og dermed posisjonere seg for åpning av den nordlige sjøruten, ikke bare fra Kirkenes, men også Narvik, som ikke ligger langt unna. Russiske interesser har allerede hånd om havnene langs den nordlige sjøruten, som Dudinka i Sibir, som etter hva jeg kjenner til kontrolleres av Norilsk Nickel.
Forskeren understreker at han ikke har forsket på spillet som nå pågår i kulissene, og at hans kommentarer er spekulasjoner utifra en antakelse om at russiske interesser står bak og hvilke motiver som kan ligge bak.

Asiatiske markeder

Jakub Godzimirski påpeker også at det kan være en for enkel slutning å anta at det er russiske interesser som står bak.
Kina har vært aktive i å skaffe seg ressurser både på Grønland og Island, og kan også ha vært aktive i Norge.
– Kina kan ha interesse i å skaffe seg strategiske interesser også i Norge. Den nordlige sjøruten gir jo adgang til asiatiske markeder med Kina som et viktig mottakerland, kommenterer Jakub M. Godzimirski.
Sydvaranger AS ble solgt til Nordberg Eiendom i 2006 og igjen videre til Tschudi med alt av logistikk og havn inkludert. Logistikk- og havnedelen er nå skilt ut i egne Tschudiselskaper. Tschudi har nå en aksjepost på 13,9 prosent i Sydvarangers moderselskap, australske Northern Iron Limited.

Ny forklaring

Dalnor Assets Ltd- har nettopp gitt en ny forklaring til det australske kontrollorganet for overtakelser, «Takeover Panels». Der kommer lite nytt frem. Aksjeposten oppgis nå til å være 19,95 prosent, en prosent høyere enn tidligere opplyst. Dette er opplysninger som hadde lekket allerede før den offisielle forklaringen ble gitt. Interessentene har adresser på steder med gunstige skatteforhold, som Kypros. Nå har i tillegg også en adresse i Moskva dukket opp.
Dalnor Assets har i praksis fått karantene fra Takeover Panels for å kjøpe seg ytterligere opp i Sydvaranger etter at kontrollorganet foreløpig har konkludert med at en rekke forhold rundt opplysningene om selskapet er uakseptable.
Med en 20 prosent eierandel må Dalnor gi et bud på hele aksjeposten til de øvrige aksjonærene, noe som kan bli en kostbar affære om den høyeste historiske prisen de selv ga for aksjen legges til grunn.
For å hindre å måtte legge inn et bud på et helt selskap, er det også en velkjent strategi å bruke stråselskap. Russiske Prominvest eier allerede opp mot fem prosent, og viste for kort tid tilbake interesse for å kjøpe Sydvaranger Gruve.
Det australske kontrollorganet har nå de nye opplysningene fra Dalnor Assets til vurdering.

Avventer respons

Sydvaranger Gruves utviklingssjef, Harald Martinsen, vil ikke kommentere saken utover at han sier det eneste selskapet nå kan gjøre er å avvente videre respons fra Takeover Panels.