Olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp) kunne smile bredt da Oljedirektoratet la frem sitt nye anslag for de uoppdagede oljereservene i Barentshavet sørøst på et folkemøte i Alta onsdag ettermiddag.
Kartleggingen viser at disse reservene, inkludert områdene rundt Jan Mayen, øker med rundt 15 prosent, eller om lag 390 millioner standard kubikkmeter (Sm3) oljeekvivalenter (o.e).
Beregningene for de nye anslagene er en del av myndighetenes prosess for å åpne disse områdene for petroleumsvirksomhet, skriver Oljedirektoratet i sin rapport.

Barentshavet sørøst

Det kartlagte området i Barentshavet sørøst, helt inn mot Sør-Varangers nærområde og inn mot den russiske grensen, er rundt 44 000 kvadratkilometer stort. Direktoratets beregninger viser at forventede ressurser er cirka 300 millioner Sm3 o.e. Usikkerhetsmarginen ligger på mellom på 55 – 565 millioner Sm3 o.e. Storparten av ressursene i denne delen av Barentshavet forventes å være gass. Rundt 15 prosent forventes å være olje.
I denne ressursanalysen har Oljedirektoratet vurdert sannsynligheten for å finne olje og gass i ulike geologiske områder. Bjarmelandsplattformen lengst nord og Fedinskijhøgda i øst vurderes som rene gassprovinser, mens Nordkappbassenget, Tiddlybankbassenget og Finnmarksplattformen vurderes som kombinerte olje- og gassprovinser.
På Fedinskijhøgda er det en mulighet for at Norge og Russland kan ha potensielle petroleumsforekomster som krysser grensene mellom de to landene.

Styrker betydningen

I den åpnede delen av Barentshavet og i Barentshavet nord er forventingstallet for uoppdagede ressurser 960 millioner Sm3 o.e. Dette tilsvarer 37 prosent av de uoppdagede ressursene på norsk sokkel. De nye ressursanslagene for Barentshavet sørøst øker anslaget for de totale uoppdagede ressursene i området med rundt en tredjedel, og de styrker Barentshavets betydning for norsk petroleumsvirksomhet, mener Oljedirektoratet i sin rapport.
Barentshavet nordøst, som også er en del av det nye norske havområdet, er nesten like stort som den sørlige delen. Her samlet Oljedirektoratet seismikk sommeren 2012, og fortsetter i 2013. Ressurstallet fra dette området vil øke anslaget for uoppdagede ressurser ytterligere.

Les også:
http://sva.newsflow.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=55&preview=1