• Pasvikelva fløt stille forbi under gudstjenesten på Holmfoss.

Det var major og garnisonsprest Ingjerd Ropeid Andreassen som holdt gudstjeneste ved bredden av Pasvikelva, ute på Holmfossneset. Med seg hadde hun presteassistent Sivert Skartveit. Garnisonspresten kom til GSV for fire år siden, og hun kunne fortelle at dette er hennes tredje år med påskegudstjeneste like ved russegrensa.

Omtrent 40 personer møttes til årets gudstjeneste i det usedvanlig gode været. Sol fra nær skyfri himmel, og temperatur rundt 10 varmegrader skapte en flott ramme rundt denne kirkelige handlingen. Brorparten av de fremmøtte var nok soldater fra grensevakta, men også mange sivile hadde funnet veien til Holmfossen, både fra Kirkenes-området og fra Pasvik. 

At det ikke kom enda flere skyldes i stor grad at det fine vårværet har medført stor snøsmelting og stengning av snøscooterløypa på Pasvikelva. Arrangement som dette er et flott tiltak fra GSV`s side, et tiltak som skaper mindre avstand mellom grensevaktene og lokalbefolkningen.

Ved slutten av gudstjenesten fremførte sersjant Maren Hetland fra Pasvik grensestasjon på Svanvik Kongeønsket. Det lyder: Gud bevare Kongen og fedrelandet. I kor svarte grensejegerne et rungende JA.

Etterpå serverte GSV varm drikke, mens pølser ble stekt ved bålet og praten gikk under vårsola.