Nylig ble det klart at Kirkenes Næringshage har sparket i gang et nytt prosjekt som både skal skape mer liv i sentrum og markedsføre Kirkenes.

Kommunen satser også tungt på byutvikling, og har lagt ned store ressurser på nye planer.

I den sammenheng har kommunen og næringslivet nå gått sammen. Nå skal de skape et nytt sentralt lavtterskeltilbud i sentrum; det vil nå bli etablert en ny sandvolleyballbane.

Vil komme i sommer

- Nå blir det en ny sandvolleybane, sier folkehelsekoordinator i Sør-Varanger kommune Kjerstin Møllebakken.

Etter alt å dømme vil banen stå ferdig innen kort tid, ifølge Møllebakken.

- Alt ligger til rette for at den vi være på plass innen kort tid. Banen er målt opp, og det gjør at vi kan begynne anleggsarbeidet relativt fort, sier hun før hun legger til:

- Den nye banken er et resultat av et glimrende samarbeid mellom kommunen og næringslivet. Samtidig er det lagt vekt på at vi ønsker mer liv i sentrum og at fysisk aktivitet er et fokusområde for kommunen.

Vil bli brukt

Folkehelsekoordinatoren har på nåværende tidspunkt ikke noe tall på hvor mye banen vil koste. Men hun er sikker på at den vil bli brukt.

- I og med at vi er mange som samarbeider og som gjør frivillig arbeid - også i næringsivet- så har jeg ikke noe eksakt pris akkurat nå. Men det er ikke noe som koster kommunen noe. Vi investerer litt i planlegging og organisering, mens næringslivet bidrar økonomisk og gjennom tjenester. Samtidig har vi holdepunkter for at den vil bli brukt. Volleyball er et lavtelskertilbud som vi tenker vil komme både barn og voksne i kommunen til gode i sommermånedene, sier Møllebakken.

Tilbakemeldinger

Det var folkehelsekoordinator Møllebakken som selv tok initiativ til lavtelskertilbudet.

- Vi har fått tilbakemeldinger fra hjemvendt ungdom og unge som er bosatt i kommunen om at de savnet et sosialt samlingsted i det offentlige rom. Samtidig bidrar et slikt sted til fysisk aktivitet og sosialt samvær- også for de som nødvendigvis ikke ønsker å spille, sier hun.