Da Tschudi-gruppen solgte seg ned i Northern Iron Ltd i høst var det en ukjent aksjonær som kjøpte seg opp i selskapet.

15 prosent

Dette sa utviklingsdirektør Harald Martinsen i Sydvaranger gruve, under sitt innlegg på Kirkenes næringshages julebord fredag.
– Selskapet heter Dalnor Assets Ltd, eier nå 15 prosent av aksjene, og er med det hovedaksjonær. De har kjøpt seg opp på børsen i Australia utover høsten. Vi har gjort våre grundige undersøkelser, og det som er naturlig utfra aksjelovene vi må forholde oss til, men alle våre undersøkelser stopper opp. Hvis noen vet mer eller finner ut mer om dem, så kom gjerne til oss med det, sa Martinsen med et smil.

Et lite søk på internett viser at Dalnor Assets Ltd er registrert på De britiske Jomfruøyene. Opplysningen på Bloomberg Businessweek har ingen opplysninger om selskapet utover dette. Dalnor Assets Ltd var registrert med drøyt tre og en halv million aksjer i Northern Iron Ltd i mars og har altså kjøpt et tilsvarende antall til i løpet av høsten.
– Vi vet ikke mer om dette selskapet enn det jeg sa under innlegget, sier Martinsen etter foredraget.

Tre selskap størst

Utviklingsdirektøren mener ikke det er noe stort problem å ha en ukjent hovedaksjonær.
– Det er tre selskaper som eier rundt 15 prosent og en av disse vet vi ikke så mye om. Dette har skapt litt nysgjerrighet, men jeg vil ikke si det er noe problem, sier Martinsen, som likevel vil fortsette å prøve å finne ut av det ukjente selskapet.

De tre aksjonærene som med sine rundt 15 prosent er like store, er Dalnor Assets, Tschudi og OM Holding.