lørdag 15. juni 2019
SOMMERKAMPANJE - Nettavis og eavis i 5 uker for 5 kroner
Havn var på agendaen
Konkurrenten vurderer søksmål mot kommunen:
Manglende nødnett skaper frustrasjon:
Ordfører begrunner sine kinaturer:
Nasjonalparkstyret advarer: