• Bilder: Yngve Grønvik
  • Frank Emil Trasti. Foto: Yngve Grønvik

    Original bildetekst:

Vi offentliggjorde vår begrunnelse for hvorfor vi tok en slik alvorlig avgjørelse og var forberedt på kritikk. Først ut med kritikk var ordføreren; han sa vi løy. Neste var daværende og kortvarige partileder Odne Stunes som «ikke kjente seg igjen i kritikken». Dette ble en bekreftelse på at valget vi tok, var riktig.

Vi fortsatte jobben for de beste løsninger for vår kommune, vi stemte både med og mot Aps forslag og vi sa ja til samarbeid hver gang vi ble spurt. Før vi meldte oss ut, ble Ap utsatt for beskyldninger av de andre partiene om å være arrogant, til tross for Aps slagord i forrige valgkamp om at «sammen får vi det til».

Og det var faktisk lite eller intet samarbeid med andre partier i kommunestyret så lenge Ap satt med flertallet. Det endret seg, naturlig nok, etter vår utmelding. Men – ikke én gang siden vi ble uavhengig, har vi blitt spurt om samarbeid av Ap. Dette er interessant siden vi var de to stemmene Ap trengte for å få flertall.

Det er også interessant siden vår begrunnelse for utmeldingen, ikke har noen ting med Arbeiderpartiets verdigrunnlag å gjøre eller organisasjonsstruktur. Det var vel kort sagt slik at det ble for trangt og lavt under taket for oss til at det var interessant å være politikere i Ap.

Vi ble stemplet som «subkultur». Av selveste ordføreren. Det var ubehagelig. Demokratiet i Sør-Varanger Ap har sine utfordringer.

I prosessen med sammenslåingen av de to nordligste fylkene, gikk ordfører ut i media med flere andre ordførere i fylket og proklamerte sin støtte til sammenslåing.

Så følger den valgte lokale arbeiderpartirepresentanten på fylkestinget opp, samme nevnte Stunes, og stemmer for at Aps fylkesgruppe skal velge representanter til fellesnemnda, og samtidig unnlate å sende prosesskriv som omhandlet tvangssammenslåingen av Finnmark og Troms.

Dette til tross for at medlemsmøtet her hjemme stemte imot. Partiet på fylket vedtok forresten dette med bare én stemmes overvekt. Dette viser at kulturen i Ap fortsatt er uforutsigbar, og partiets egne organisasjonsregler blir satt ut av spill.

En må undre seg over hvem eller hva som bestemmer Sør-Varanger Arbeiderpartis politikk. Ikke flertallet på medlemsmøtene i hvert fall!

En kan også stille spørsmål om Ap er en god demokratisk organisasjon. Vi trodde det. Stilte vi for mange spørsmål i vår tid?

Så skjedde det noe som kan betegnes som en glipp fra styret i Ap, for saken om å stoppe statens og kommunens planer om stor internasjonal havn i Høybukta vest, ble først vedtatt i formannskapet uten medlemsmøtebehandling.

I all hast ble havnesaken satt opp til behandling på samme medlemsmøte som var tillyst i lang tid om valg av skolestruktur den 11. juni, dagen før det skulle behandles i kommunestyret.

Ordfører foreslo raskt da medlemsmøtet var satt, å behandle havnesaken først. Medlemsmøtet i Ap vedtok med flertall full stans i videre jobb i Høybukta vest. Når så skolesaken endelig var klar for medlemsmøtebehandling, kom ordfører med et utsettelsesforslag. Stemmene gikk i ordførers favør! Skolesaken er utsatt til etter valget.

Dette bringer oss til den saken som skaper mest følelser og engasjement, nemlig valg av skolestruktur. Skolepolitikken til Sør-Varanger Ap, eller manglende sådan, har ridd partiet som ei mare i mange år. I forrige kommunevalgkamp ble det bestemt at skolestrukturdebatten skulle utsettes til etter valget. Det er fire år siden.

Dette har vært en sak ingen ville ta i. Men tiden var nå overmoden for å gjøre et valg i partiet, og både gamle og nye medlemmer forventet dette. Er det noe som engasjerer lokalbefolkningen, både på Kirkeneshalvøya og i bygdene, er det skolenedleggelse.

Ap fikk nye medlemmer både fra dem som vil redde småskolene, og fra dem som ønsket å legge dem ned. Etter møtet lå det røde valgroser slengt på bakken utenfor rådhuset.

Det er interessant, om ikke direkte nedslående, at ordfører ikke respekterte styrets beslutning om at skolesaken skulle behandles som planlagt. Dette skapte stor frustrasjon hos medlemmene på møtet, forståelig nok. De hadde forberedt seg og mobilisert.

Når skal Ap ta stilling til framtidig skolestruktur i kommunen vår?

Hvem som vinner valget vi nå står foran, blir av stor betydning for lokalsamfunnet vårt i framtida. I skolesaken er Sp krystallklar på å beholde skolene slik de er, i lag med SV og FRP, med Høyre i motsatt ende.

Arbeiderpartiet går til valg UTEN å si noe om fremtidig skolestruktur, skjønt strukturen har de selv vært med på å endre allerede, tre ganger. Sandnes og Bjørnevatn er blitt én skole, og Neiden og Skogfoss er nedlagt.

Siste viktige sak er Fylkesmannens tiltak om en revisjon av barnevernssaken som kom på rådmannens bord i 2017.

Barnevernssaken er en viktig sak der Fylkesmannen har bedt om revisjon. Revisjonsrapporten er nedslående lesning. Også Høyre, Sp og SV uttrykker stor bekymring til avisa her. «Det er valgkamp nå og det er alle mot Arbeiderpartiet, så dette utspillet fra Johannesen setter jeg på den kontoen», uttaler ordføreren 11. juli til iFinnmark.

Som politisk leder er det viktig å holde hodet kaldt og ta til etterretning en slik kritikk som er fremkommet i håndteringen av en særdeles viktig kommunal tjeneste.

Lykke til med valget, godtfolk!

Nina Gudrun Nilsen og Frank Emil Trasti
Uavhengige representanter i kommunestyret siden november 2017

(Innlegget er forkortet. Red.)