Terje Johanson har i avisen 28 august ytret mistillit til fagpersoner i og utenfor kommunen, som ikke kan bli stående uten kommentarer:

Han forsøker å devaluere forvaltningsrevisjonen som har gjort en grundig analyse av kommunens håndtering av Barnevernet i Sør-Varanger. Jurister/revisor har brukt nærmere et år på å vurdere saken opp mot gjeldende lovverk, forskrifter og relevant litteratur. En rapport på nesten 100 sider, på oppdrag fra arbeidsgiver, viser kvalitet og seriøsitet.

- Men Terje vet best?

Johanson har heller ikke tillit til legestanden i kommunen. Han påberoper seg medisinsk kompetanse, og innsikt i helsetilstanden til de som er blitt syke. Det er ufattelige, og direkte æreskrenkende, påstander om at det er bevisste valg å bli sykemeldt, både overfor leger og de sykemeldte.

- Terje, skam deg!

Vi lever i et såkalt demokrati. At han truer andre som uttaler seg om barnevernssaken offentlig, er også skammelig. Ære være folkevalgte som har forsøkt, og som forsøker, å ta ansvar i en så trist og vanskelig sak!

Mine tillitsverv i løpet av et langt arbeidsliv; både lokalt, regionalt og nasjonalt har vært tuftet i en enkel filosofi:

« Du skal ikke tåle så inderlig vel, den urett som ikke rammer deg selv!»

Kjærlighet er tatt inn i barnevernlovens formålsparagraf. Min drøm er at kjærlighet og empati blir leveregler for kommunal forvaltning.