Vinteren er ikke før over oss før meldingene kommer om tungbilkjøretøyer i trøbbel på glatte veier. Her i Sør-Varanger har vi hatt to tilfeller på få dager allerede. Sist fredag og igår, onsdag. Ikke uventet stod disse vogntogene fast på Jakobsnes-veien.

Det som virkelig forundrer, er ikke kun at utenlandske transportselskaper og sjåfører fortsatt ikke kjenner godt nok til norske vinterforhold, - og skor tungbilene sine deretter. Det er vel så forunderlig at det norske regelverket har huller som medfører at tungbiler med henger, for eksempel, faktisk ikke har de strengeste dekkravene av alle. Slik det burde være. Vogntog er farlige saker på veiene. Særlig når de kommer i drift, og uansett årstid. Dette skulle man tro også gjenspeiler seg i bestemmelsene rundt hvordan vogntog skal være særlig sikret på vinterføre.

Fra og med denne vintersesongen er det riktignok strengere krav enn før til bruk av vinterdekk og vinterdekkenes beskaffenhet på kjøretøy med tillatt totalvekt over 3500 kilo. Endelig skal mønsterdybden være 5 mm og ikke «bare» 3 mm som tidligere, og som kravet fortsatt er til personbiler og andre mindre kjøretøyer. Problemet er bare at de nye kravene kun gjelder selve den styrende og akseldrivende delen av kjøretøyet. Ikke hengeren(e) som kjøretøyet gjerne har med seg.

Yrkestrafikkforbundet har også reagert på dette. De har tilogmed påpekt at deres råd til Samferdselsdepartementet nettopp gikk på at de nye kravene måtte gjelde hele vogntoget. Dette rådet ble imidlertid ikke tatt til følge. Hvorfor vites ikke, men man fristes til å tenke at stikkordet kan være økonomi. At det blir dyrt for vogntogeierne å skaffe nye dekk både til kjøretøy og hengere, noe som igjen vil øke transportomkostningene for norske vareleverandører og virksomheter rundt om i landet.

Det er imidlertid å håpe at departementet, under ny politisk ledelse, tar grep i denne saken. Trafikksikkerhet er altfor viktig til å ha vidåpne huller. Ikke minst når vi vet hvilke krefter som er i sving med så mange vogntog fra mange land på veiene i dette langstrakte landet.

Reglene om piggdekk, kjettinger og dekk generelt,- at de skal være tilpasset kjøreforholdene, står som før. Ansvaret for å sørge for at alle transportører, norske som utenlandske, overholder dette, ligger hos Statens Vegvesen og politiet.

Med det nye regelverket har Vegvesenets og politiets kontrollører også fått bedre verktøy i sanksjonskassa si. Gebyrer på 750 kroner per dekk for manglende mønsterdybde eller manglende godkjente dekk, samt ytterligere tøffere gebyrer, bruksforbud og eventuelt anmeldelse dersom kjøretøyene ikke har godt nok veigrep i forhold til føret, vil forhåpentligvis få positiv virkning.