• Nina Danielsen og Inge Sætrevik (H) Høyre, her avbildet i juni i år.

    Foto: Yngve Grønvik

    :

Cecilie Hansen beskriver godt hvordan samarbeidet mellom Høyre og Senterpartiet har utviklet seg over tid. I et samarbeid er det viktig at alle parter både gir og tar. Høyre mener det er viktigere å få gjennomført Høyres politikk enn på død og liv få posisjoner.

Derfor har Høyre konkludert med at våre kjernesaker er så forskjellige at et bindende samarbeid vil bli svært vanskelig for begge partier.

Høyre har stor respekt både for våre egne velgere og også for Senterpartiets velgere. Derfor mener vi at det er riktig å gi klar beskjed om vårt standpunkt før valget 9. september. Vi ønsker ikke at velgerne, og ikke minst Senterpartiet, skal bli forledet til å tro at Høyre vil støtte Kurt Wikan som ordfører.

Først og fremst skiller vi lag i synet om fremtidige skolestrukturen i Sør-Varanger. Vi er heller ikke enig i Senterpartiets ønske om å flytte administrative kommunale arbeidsplasser ut i distriktene, byutviklingen i Kirkenes og den bebudede kommunale «tillitsreformen».

Vi ser heller ikke lyst på at Senterpartiet skal skaffe tilstrekkelig økonomi til å gjennomføre sitt meget kostbare valgprogram.

Når vi ser den negative utviklingen av elevtallet i distriktsskolene mener vi at det må tas grep. For 14 år siden var elevtallet ved Fossheim, Bøkfjord, Jarfjord og Skogfoss 115 elever. Sist skoleår var elevgrunnlaget 48.

Dagens skolestruktur er ikke svaret på fremtidens utfordringer. Skolestrukturen er etter vår mening overmoden for endring.

I Senterpartiets budsjetter kuttes det 14 millioner i skolen. Dette kuttet, som tilsvarer vel 20 lærerstillinger, må gjøres på sentrumsskolene siden det ikke er mulig å gjøre flere kutt i distriktsskolene. Dette mener Høyre blir helt feil.

Høyre ønsker tvert imot å styrke skolene. Vi mener at alle elevene i kommunen har krav på de samme tilbudene. Det vil vi kun oppnå med en ny ansvarlig skolestruktur.

Høyre ønsker ikke å flytte administrative kommunale arbeidsplasser ut i distriktene – kun for å flytte dem. Hvis behovet skulle endres, kan det være riktig å flytte en stilling, for en periode, ikke ellers. Kommunens arbeidstakere har krav på trygghet og forutsigbarhet. Ikke minst gjennom å tilhøre et kollegialt fagnettverk.

Høyre ønsker å utvikle byen til en trivelig, attraktiv og fremtidsrettet by som vi kan være stolt av å vise fram. Hammerfest og Harstad er gode eksempler til etterfølgelse, nettopp på å være attraktive og framtidsrettede byer.

Etablering av mer industri, havneutbygging og trafikk i sentrum, eller nært sentrum, vil gjøre at vi ikke når våre mål om å fremstå som en attraktiv og framtidsrettet by. Derfor ønsker vi fremtidig industri og havneutbygging ut av byen.

Høyre mener det er viktig både for befolkningen og de kommunalt ansatte at den offentlige forvaltningen blir dokumentert.

Tillit er veldig bra, men dokumentasjon gir et mer ryddig inntrykk av vår offentlige forvaltning. Derfor er vi imot Senterpartiets «tillitsreform».

Høyre mener det er viktig å føre en ansvarlig politikk som gir økonomisk handlingsrom for fremtidige generasjoner. Da må vi forholde oss til reelle inntekter og utgifter. Det nytter ikke å komme med ønskede inntekter og avgiftskutt som kommunen ikke har myndighet til å vedta. Mineralavgift og momsreduksjon er eksempler på dette.

I de mange sakene Høyre og Senterpartiet lokalt har hatt tradisjonelle fellesinteresser i, der vi har vært enige, der tror og håper Sør-Varanger Høyre på et fortsatt godt samarbeid med Senterpartiet.

Inge O. Sætrevik
Leder i Sør-Varanger Høyre