• (De innklagede sakene er lenket til i feltet til høyre. Red/SVA)

Klagen gjelder Sør-Varanger Avis’ nyhetsartikler om gruveselskapet Sydvaranger og arbeidet for å starte opp ny gruvedrift i Kirkenes. Selskapet har søkt om konsesjon til å utvinne malm flere steder, blant annet i Bjørnevatn-området.

Klager er Sydvaranger. Det opplyses at journalisten som har dekket saken, har hytte i Bjørnevatn, og har vært en svært aktiv og offentlig motstander av gruvedriften. Det vises til høringssvar, leserinnlegg, eposter og Facebook-innlegg der han har uttalt seg svært negativt om selskapets planer. Klager reagerer derfor på at han som part i saken, nå opererer som journalist og får skrive nyhetsartikler om dem. Klager anser journalisten for å være inhabil. Det vises til Vær Varsom-plakaten (VVP) 2.2 og 2.3.

Sør–Varanger Avis (SVA) har, etter PFU-klagen, startet å merke artiklene med journalistens private eiendomsinteresser i saken. Avisen mener likevel at den tidligere praksisen ikke var et brudd på god presseskikk. Dette fordi saken var behandlet og avgjort i kommunestyret da han begynte som journalist i avisen. Avisen mener en journalist må få lov til å private meninger om forhold før han blir ansatt. Det vises også til at det er vanskelig å finne noen i Sør-Varanger som er uberørt av denne gruvedriften.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) vil understreke at redaktøren avgjør hvem som skal skrive om en sak. Samtidig må mediene sørge for å bevare sin integritet, uavhengighet og troverdighet. Et helt kapittel i VVP er viet dette temaet. Publikum må kunne ha tillit til at det journalistiske arbeidet som gjøres i en redaksjon er uavhengig av journalistenes egne synspunkter og interesser, jf. VVP 2.2: «Redaktøren og den enkelte redaksjonelle medarbeider skal verne om sin uavhengighet, integritet og troverdighet. Unngå dobbeltroller, verv, oppdrag eller bindinger som kan skape interessekonflikter eller føre til spekulasjoner om inhabilitet.»

Utvalget ser at journalisten har opptrådt som en svært aktiv part mot selskapet han nå dekker på nyhetsplass. Hans engasjement i saken er godt kjent, og ligger ikke langt tilbake i tid.

Utvalget mener derfor at det foreligger en dobbeltrolle og et motsetnings- og konfliktforhold mellom journalisten og selskapet som omtales, i strid med VVP 2.2.

 

Sør-Varanger Avis har brutt god presseskikk på punkt 2.2 i Vær Varsom-plakaten. 

 

Oslo, 30. april 2019

Alf Bjarne Johnsen, Anne Weider Aasen, Lars Helle, Liv Ekeberg, Kristin Taraldsrud Hoff, Øyvind Kvalnes