I stedet tar de løs på en ny anbudsrunde før montering av et helt nytt. Siden også dette nye klimaanlegget må testes i et halvt år før man er sikre på at luftfuktigheten og temperaturen blir som den må være for å ta best mulig vare på gjenstandene i museet, er det fortsatt usikkert når museet kan åpne dørene. De ansvarlige i Statsbygg håper på museumsåpning i 2015, men kan ikke love noe helt sikkert.

Blir det ingen åpning mot slutten av 2015 heller, vil ialt seks år ha gått fra museet skulle ha vært åpnet i 2009. Og det vil ha gått 16 år fra dette museet ble valgt ut til å være nasjonalt tusenårssted.

Det er med andre ord lenge siden museumsbygget i Neiden ble en gedigen skandale. Nå er alle viderverdighetene forlengst gått over i å bli en tragedie. En tragedie verken de skoltesamiske etterkommerne, den skoltesamiske kulturen og arven, bygda Neiden eller noen andre hadde fortjent å måtte oppleve.

Hvordan det kunne gå så galt, kan man saktens spekulere i. Starten var konkurs hos entreprenøren. Men selv etter at Statsbygg selv overtok ansvaret, har det fortsatt å gå galt. Først med overrislingsanlegg og vanntilførsel for brannsikring. Etterhvert også med klimaanlegg. Mye må skyldes at man ikke helt har fulgt med i timen. I hvert fall i forhold til kravene til temperatur og luftfuktighet. For det var ikke tatt høyde for de spesifikke krav på dette som museer har helt fra start av. Det er skandaløst i seg selv. Og på denne måten har tiden bare gått og gått. Mens de ansatte ikke har fått gjort de jobbene de skulle og museet har vært stengt for besøkende og i all hovedsak for publikum generelt.

Det går selvsagt ikke an å åpne et museum som ikke kan fungere etter hensikten, så å fremskynde en åpning er derfor heller ikke mulig. Et godt klimaanlegg er avgjørende for hele museumsdriften. Derfor må alle fortsatt smøre seg med tålmodighet, om det tar aldri så lang tid, dessverre.

Men at det er flaut, dypt tragisk og skandaløst både for departement, Statsbygg og museumssiida, er hevet over enhver tvil. Det er bare å håpe på at problemene er slutt når det nye klimaanlegg er på plass og innkjørt. Men når det gjelder Østsamisk museum er det dessverre blitt slik at intet annet er sikkert enn at det meste fortsatt er usikkert.