Få kirkemedlemmer stemmer ved kirkevalget mandag 9.9., selv om de har fått brev fra Kirkerådet om det. Det er nærmest en ikke-sak for de fleste medlemmer. På mange måter kan kirken sammenlignes med en brannstasjon. Medlemmene forventer at den skal være der og rykke ut når de trenger den!

De fleste kirkemedlemmer tenker at kirkevalget får de fromme, kirkeaktive ta seg av. Det er trist, for også denne gang er det mye som står på spill. De som ønsker å være med på å fornye kirken, har mulighet til å gjøre det ved dette valget!

For med den engstelse og forsiktighet som preger mange folkevalgte råd, viser med all tydelighet at kirken kan gå med ryggen inn i fremtiden.

Menigheten er det viktigste i kirkens liv. Men den lokale menighet er mange steder, også i Finnmark, fjern fra hverdagen og det daglige livet. Det må være naturlig at lokalmenighetene er en del i nærmiljøet og engasjerer seg i lokalt.

Menighetsrådene som nå velges, må stå fritt i sitt arbeid. Og de bør ha ulik profil. For det er viktig å lytte til medlemmene lokalt. Alle menigheter behøver ikke å gjøre alt på samme måte. Men de må ha tapt sitt hjerte til evangeliet. Har de det, vil menighetslivet være preget av mangfold og engasjere ikke bare enkelte medlemmer, men nesten hele lokalmiljøet.

Ved valget er det tre lister til bispedømmerådet i Nord Hålogaland. Vi skal være ærlige (det skader ikke å være det av og til): De aller færreste i Troms og Finnmark vet hva kandidatene står for. Alle ønsker sikkert en kirke med åpne dører hvor det ikke trengs noen vandelsattest for å komme inn.

Biskop Olav oppfordrer medlemmer til å stemme. Det gjør også jeg. Jeg er redd for at valgdeltakelsen blir lav i år. Det er ingen kampsaker. Vigsel av likekjønnede par har kommet for å bli. Om fire år håper jeg at alle listene har et program så velgerne kan vite hva de stemmer på!

Ved dette kirkevalget håper jeg at alle som ønsker endringer i kirken, vil stemme på Åpen folkekirke, så kirken ikke går med ryggen inn i fremtiden. Vi trenger folkevalgte i kirken med nærhet til grasrota som ønsker å fornye kirken og ta den inn i en ny tid

Men det viktigste er at du stemmer. For kirken er også din! Og den er noe langt mer enn en brannstasjon, i hvert fall i Sør-Varanger!