Samfunnet trenger et sunt, privat næringsliv. Men ikke til å utføre velferdsoppgavene. Det gjør offentlig sektor best selv.

Det private næringslivet skal stimuleres til bidra med produktive satsinger og investeringer. Dette trodde jeg at Grongstad og Johannesen skjønte: at en sunn arbeidsdeling skaper god vekst.

Lytt til elevene fra de 350 videregående skolene som deltok i skolevalget: De vil ikke ha skattekutt eller privatisering av de offentlige tjenestene. De har stemt på en fremtid med fellesskap og velferd.

Grongstad og Johannessen fremsnakker tæring, og ikke næring. Forskjellen mellom dem er mer enn fonetikk.

Odne Stunes
5.-kandidat for Sør-Varanger Arbeiderparti
15.-kandidat for Finnmark Arbeiderparti