Dette synes Senterpartiet er helt greit. Aldri før har det vært større avstand mellom Senterpartiet og Høyre i Sør-Varanger.

Dette vises også i hele denne kommunestyreperioden hvor Senterpartiet har stilt selvstendige budsjett, og de siste åra søkt samarbeid på venstresiden for å dra dem mer inn til sentrum i kommunepolitikken. I det siste års budsjett ble faktisk Senterpartiets budsjett vedtatt av alle partier – bortsett fra Arbeiderpartiet, som etter forhandlinger ikke klarte å finne flertall med noen andre.

Jeg ser helt klart at Høyre av erfaring vet de ikke har noe å hente hos oss i Senterpartiet. De åra vi har sittet i samarbeid med blant annet Høyre, har ikke Høyre klart å få gjennomslag for noen av sine store prosjekter, som nedleggelser av skoler eller privatisering for å nevne noe.

Klimaet mellom partiene oppleves som greit. Vårt tidligere samarbeid har hatt mye positivt i seg, hvor vi sammen og i fellesskap dro kommunen – etter Senterpartiets mening i rett retning.

Imidlertid kan vi også se at det er vanskelig å tenke seg tett samarbeid med et parti som så tydelig er for tvangssammenslåing av fylker og kommuner, politireformen, svekket beredskap i Nord-Norge og nedleggelse av viktige kompetansearbeidsplasser. Man kan tro at lokalvalg har variasjoner og muligheter, men det Høyre vi nå ser, spiller på samme retorikk som vi ser at Høyre gjør sentralt.

Da tenker vi at det er viktig å huske på hvilken ideologisk forankring det enkelte parti har. Rett og slett betyr dette at styrker man de blåblå lokalt, så styrker man dem også sentralt. Det gir dem støtte og mandat til å rive i stykker vårt fundament i lokalsamfunnene – tjenester og tilbud der folk bor, i sin iver etter å sentralisere og slå sammen det ene etter det andre.

I tillegg har Høyre motarbeidet og latterliggjort Senterpartiets store fiberprosjekt, hvor alle husstander i kommunen skal få tilgang til fiber til en overkommelig pris. Dette mener Høyre er sløsing med penger, mens vi i Senterpartiet mener at dette er infrastruktur som burde være en selvfølge på samme måte som man får strøm til sine hus.

Senterpartiet i Sør-Varanger består av mange dyktige engasjerte mennesker, noen er helt ny i lokalpolitikken, mens andre har mange års erfaring. Det er kvinner og menn i alle aldre fra et mangfold av yrker – og alle har til felles: de ønsker å gjøre en forskjell og bruke sin egen fritid for at kommunen vår skal være god å leve å bo i.

De ønsker tjenester og tilbud nær folk der de bor, og at hele kommunen skal ha positiv vekst og en fremtid. Vi har valgt en ordførerkandidat som til de grader er folkelig, som ser folk og snakker med folk. Ingen sak er for liten, og ingen sak er for stor, akkurat slik vi ønsker at en ordfører skal være – til stede for alle.

Senterpartiet forhandler alltid på sin politikk. Hvem vil så samarbeide med oss, og la oss få være med og legge vårt Senterparti-trykk på de politiske saker?

Folkets mandat er å gi det partiet de mener passer best for deres viktigste saker en stemme – så vil resultatet fortelle hvor sterkt Senterpartiets forhandlingskort blir når vi skal søke samarbeid med andre. Kom gjerne innom våre stands nå i valgkampen og fortell oss hvilke saker som er viktig for deg, og hvilke saker dere mener vi ikke bør gi oss på i forhandlinger med andre.

Som avslutning i dette innlegget må kanskje nevnes en av få saker som Høyre fikk gjennomslag for i vårt samarbeid, og som også Senterpartiet er enige i, nemlig det at vi ikke ønsket å øke eller utvide eiendomsskatten. I denne sak tviler vi i Senterpartiet på at Høyre får gjennomslag hos for eksempel Ap, SV eller Rødt så vi ønsker dem lykke til på ferden og godt valg.

Cecilie Hansen (SP)
Gruppeleder 2015-2019