Det siste gjennom en rapport fra Vest-Finnmark forvaltningsrevisjon. Så vidt jeg vet er ikke offentlig forvaltningsrevisjon et juridisk kompetanseorgan, og derfor bør en være varsom med å konkludere med begreper som ligger innenfor arbeidsretten. 

Her kan jeg nevne at jeg var meddommer i arbeidsretten for få år tilbake. Da ble daværende Øst-Finnmark forvaltningsrevisjon selv dømt for gjengjeldelse mot en av sine egne ansatte.

Som hovedtillitsvalgt i kommunens nest største fagforening og fast medlem i Arbeidsmiljøutvalget har jeg fulgt barnevernssaken tett i snart tre år. På grunn av de mange avvik som ble avdekket, var den nye kommuneadministrasjonen nødt til å ta grep. Det ligger innenfor arbeidsgivers styringsrett å omorganisere arbeidet dersom dette er nødvendig. Jeg mener prosessen som ble satt i gang var omfattende, grundig og helt i tråd med lov- og avtaleverk. 

Ledelsen har jevnlig informert til og konsultert Arbeidsmiljøutvalget og hovedverneombud om utviklingen i saken, og få kommunale enheter er vist større oppmerksomhet en barnevernet.

Som offentlig ansatte er vi satt til å yte service ovenfor blant annet barn, syke og eldre. Det er da viktig at vi har en yrkesetisk plattform i ryggraden. Dessverre er kollektiv sykemelding både et uetisk og tariffstridig virkemiddel i en arbeidskonflikt/omorganisering. I Arbeidsmiljøloven kommer det også klart fram at hver enkelt har et ansvar for et godt arbeidsmiljø.

Utdanningsforbundet har hatt et utmerket samarbeid med den nye kommuneadministrasjonen. Hovedavtalens intensjon om medbestemmelse er godt ivaretatt, ledelsen har involvert fagforeningene utover rammene for medbestemmelse, Administrasjonsutvalg og Arbeidsmiljøutvalg fungerer som aldri før.

Dersom noen forsøker å slå politisk mynt på denne saken bør de besinne seg. De bør holde seg for gode til å prosedere i mediene, det kan straffe seg!

Terje Johansson
Hovedtillitsvalgt Utdanningsforbundet