Nylig ble det nok engang målt ekstremutslipp av svoveldioksid fra smelteverket i Nikel. Denne gangen over tolv ganger så mye utslipp enn det tillatte. Heldigvis er disse verste ekstremutslippene ikke en dagligdags affære, men vi må ikke glemme at nikkelverket alene hvert eneste år slipper ut mer enn hele Norges totale utslipp av svoveldioksid.

Ekstremmålingen denne gangen forklares med ufordelaktig vindretning, men vi har større tro på Bellonas avdeling i Murmansk, som ifølge Barentsobserver mener dette handler om smelteprosessen i verket.

Det verste er at helt ustraffet får de ansvarlige for nikkelverket fortsette å slippe ut langt mer svoveldioksid enn Russlands utslippsgrenser tillater. Helt ustraffet får de fortsette virksomheten uten krav om verken rensing eller renovering. Helt ustraffet får de la elendigheten ramme helsa til lokalbefolkningen i og rundt byene Nikel og Zapolyarnij. Helt ustraffet får de ødelegge naturen både i eget land og i grenseområdene på norsk side. Kombinatets eiere og ansvarlige mangler verken penger eller tilgang på renseteknologi til å gjøre noe med den enorme forurensningen. År etter år hentes milliardoverskudd ut, uten at noe blir gjort fra eiernes side for å få bukt med forurensningen og uten at noe blir gjort for å bedre arbeidsforholdene for de ansatte. Og verken russisk lokal-, fylkes- eller statsmakt ser ut til å ha noe de skulle ha sagt. I hvert fall sier de ikke noe. Slett ikke høyt. Pengene rår og har helt og fullstendig fritt spillerom.

Gang på gang de siste 25 år har vi gjentatt at Norge må ta tak i denne saken og stille krav til Russland om å rydde opp. Lite og ingenting har ført frem etter 1990. I hvert fall har lite og ingenting skjedd, uansett hvor mye norske myndigheter bebuder at de har tatt saken opp, i både åpne og lukkede rom i denne perioden.

Folk lokalt har spurt oss om hvorfor vi fortsetter å ta opp denne saken, når det uansett ikke nytter, og vi har betydelige forurensningskilder gjennom utslipp fra egne gruver, fra steintransporten, oljeomlastingsproblematikk med mer her hos oss selv å bekymre oss for. Vårt svar er at det er helt riktig at vi har flere miljøutfordringer i vår egen kommune som vi gjerne er med på å ta opp og belyse. Her til lands er vi også så heldige at vi har miljømyndigheter som stiller langt strengere krav, - og følger dem opp,- på en helt annen måte enn våre russiske naboer har. I tillegg har vi en våken opinion som er raskt på banen og bidrar betydelig til å holde norske virksomheter langt, langt fastere i ørene enn noe sentralt miljøovervåkningsorgan klarer. På russisk side derimot, er det dessverre svært få i opinionen som tør å ytre noe som helst.

Og uansett hvordan vi snur og vender på det, så er svoveldioksidutslippene fra nikkelverket og atomtrusselen fra Kola også de absolutt største miljøtruslene for oss som bor her på norsk side av grensen. Derfor er det også uaktuelt å slutte og «mase» om utslippskutt og rens på russisk side. Det tjener absolutt både miljøet og helsa til befolkningen på begge sider av den norsk-russiske grensen at «maset» herfra fortsetter.