Bare i spesielle hastetilfeller kan det norske Luftfartstilsyn gi et norsk flyselskap unntak fra EUs regler om hviletid for piloter. Vanligvis er det bare EUs Luftfartstilsyn, EASA, som kan gi unntak fra EUs regler, naturlig nok. Så hvorfor fikk Babcock i april i år en slik tillatelse av det norske Luftfartstilsynet? I ytterste konsekvens, kan det være at Babcock flyr på en tvilsom/ugyldig godkjennelse?

Jeg har spurt det norske Luftfartstilsynet. De mener det er uproblematisk fordi Babcock «overtar samme type produksjon, arbeidsmønster og til dels samme mannskap som Lufttransport», det vil si at dette er en virksomhetsoverdragelse. Kan virkelig unntak fra et internasjonalt lovverk «arves» på denne måten? Og har ikke både Babcock og LAT HF sagt at dette ikke er en virksomhetsoverdragelse men en helt ny operasjon? Nå har flygerne gått til sak om virksomhetsoverdragelse, men Babcock og LAT HF nekter for at det er tilfelle.

Godkjennelsen er i seg selv kanskje ikke en så stor sak. Men det har vært mye rart rundt Babcock nå.

Ingen kritikk eller bøter

De har ikke klart å være ferdig til 1. juli for å fly som de lovte i anbudet. De har ikke fått alle flyene operative, så de har fått lov til å bruke fly som ikke kan lande på de minste flyplassene, noe som gir dårligere beredskap i distriktene. Distriktenes behov er hovedgrunnen for at landet vårt har så utstrakte luftambulansetjenester.

Babcock har ikke fått trent opp sine piloter som de skulle, men Helseforetaket LAT HF varsler verken kritikk eller dagbøter.

Hvem bestemte egentlig at det er ok å bruke Forsvarets ressurser på å berge en kommersiell aktør som har lovet mer enn de kan levere? Vanligvis ville noe slikt vært ansett som brudd på kontrakt, og man kunne ha lyst ut anbudet på nytt. Hvorfor skjer det ikke nå?

forskjellsbehandling

Hvorfor får Babcock en slik silkemyk behandling, når de leker med livene til norske innbyggere? Er det fordi disse innbyggerne «bare» bor i distriktene, eller fordi noen vil, veldig sterkt, at Babcock-anbudet skal se ut som en suksess?

Andre selskap, som Lufttransport, og Widerøe, må søke, vente, svare på spørsmål, og så vente igjen, før de til slutt får slike tillatelser. Det de ber om, er turnustider for bemanningen på flyene sine. Ikke så veldig vanskelig å få innvilget. Men søknadsprosessen er vanligvis veldig lang. og må gå via det felleseuropeiske luftfartstilsynet EASA, siden Norge er tilknyttet dette samarbeidet i Europa.

Søkte til «feil» tilsyn

Babcock visste i begynnelsen av 2018 at de fikk anbudet. Men de søkte ikke før i mars i år, og da til det norske Luftfartstilsynet. Hvis de skulle ha søkt til det europeiske luftfartstilsynet istedet, og ventet de vanlige 6-8 månedene, ville de ikke hatt turnusen godkjent 1. juli. Da ville mye av pilot-kabalen raknet. Et pussig sammentreff?

Derfor er det et stort spørsmål: Hvordan fikk Babcock unntak fra arbeidstidsreglementet i EU uten å søke EUs luftfartstilsyn EASA? Kan det norske Luftfartstilsynet alene gi unntak fra et regelverk de ikke forvalter?

Påvirket noen Luftfartstilsynet?

Det norske Luftfartstilsynet er kjent for å være en solid, og kanskje firkantet og treg, men aboslutt pålitelig etat tradisjonelt sett. For meg er det derfor noe her som ikke rimer.

Det er kjent at det snakkes internt i flymiljøene om at høyeste politiske nivå i landet vårt har grepet inn for å sørge for at Luftfartstilsynet finner en vei for å godkjenne turnusen uten å måtte gå veien om EASA. Men man kan ikke forholde seg til rykter.

Ber EU kontrollere

Det man kan gjøre, er å få saken skikkelig belyst. Invitere det europeiske Luftfartstilsynet EASA til å foreta en full gjennomgang av hele anbudet og prosessen. Det vil kanskje være naturlig for dem å se nærmere på saken uansett. De forvalter det felles europeiske regelverket, inkludert loven om virksomhetsoverdragelse, som er en EU-lov og ikke en norsk lovgivning.

I og med at jeg synes svaret fra det norske Luftfartstilsynet er underlig, har jeg nå spurt det europeiske Luftfartstilsynet. Om dette har vært en grei prosess. Avhengig av hva de svarer, vil jeg høre om de kan være interessert i å se nærmere på saken.

For, det å jobbe knallhardt for sin bedrift, er lov. Det som ikke er lov, er å bli så ivrig at man setter andre menneskers liv og helse på spill - uansett hvor folk måtte bo.

Sylvi Jane Husebye
Arbeiderpartiet