• PÅ VALG: Veronica Johnsen.
    Arkivfoto: Ole-Tommy Pedersen

Arbeiderpartiet vil skape en kommune som er det naturlige førstevalget der barnefamilier bosetter seg. Barnehager og skoler skal ha god faglig, sosial og pedagogisk kvalitet der barna står i sentrum. Det skal også være et godt samisk barnehage- og skoletilbud.

Barnehage er bra for barna og trygt for foreldre i jobb. Sør-Varanger kommune skal være et godt og trygt sted å vokse opp for barn og unge. Det betyr at barn kan oppleve lek, sosialisering og mestring med jevnaldrende, samtidig har familier fått økt mulighet til å kombinere arbeid og familie.

Hva skal til for at vi får flere innbyggere som skal få samfunnet til å gå rundt – rett og slett gi de gode tjenestene?

Arbeiderpartiet har sett behovet for offentlige barnehageplasser i Kirkenes, og nå er arbeidet i gang med å bygge 6-avdelingsbarnehage. Det er press på barnehageplassene, og mange som bor i byen har ikke bil.

Arbeiderpartiet vil at Sør-Varanger skal ha en tydelig profil på at vi verdsetter kompetanse, og at det er konkurransedyktig lønn særlig for de områdene vi mangler fagfolk på. Sør-Varanger skal ha en tydelig profil på å tilby god kvalitet i barnehagene. Barnehagetilbud er helt nødvendig for at foreldre skal kunne jobbe.

De første fem årene etter makspris for barnehageplass ble innført i 2009, ble månedsprisen holdt uendret på 2.330 kroner. I mai 2014 ble maksprisen satt opp for første gang til 2.405 kroner.

Siden den gang har maksprisen blitt satt opp hvert år, og 1. august tippet barnehageprisen for første gang 3.000 kroner. Den nye prisen er 3.040 kroner.

Derfor tar Arbeiderpartiet ansvar for å redusere barnehageprisene i kommunen. Barnehagene skal være nesten gratis! Vi vil også se på mulighetene for å tilby gratis barnehageplasser i distriktene, for å sikre bosetting i hele kommunen.

Det skal være enkelt å velge Sør-Varanger!

Veronica Johnsen (6.-kandidat)
Mariann Wollmann Magga (4.-kandidat)
Sør-Varanger Arbeiderparti