Siste store forandringer i partiets politikk skaper usikkerhet rundt landets oljepolitikk i fremtida, hvor de støtter sin politikk delvis på AUF sine lite gjennomtenkte forslag, og også på MDG sine krav for å støtte Støre i sin kamp for å bli statsminister. Når også Rødt, med sin tvilsomme historie, kommer på banen, må vi ikke glemme deres opphav med ønske om væpna revolusjon og ødeleggelse av samfunnstrukturer som mål, for senere å bygge opp det kommunistiske idealsystem etter modell fra Røde Kmer, og Pol Pot, har man skapt usikkerheter som merkes ute i verden.

Og Støre vingler videre. På landsmøtet tok han riktignok til orde for en annen politikk når det gjelder LO, VE, SE, men han tapte, og så ingen problemer med igjen å vingle til et nytt standpunkt som går på å for all tid skjerme disse områdene for oljeleiting og utvinning.

Dette strir sterkt med LO sine interesser, men det klarer den politiske slalomkjøreren å vingle seg igjennom, selv om han river noen porter underveis.

Nå viser det seg at den usikkerheten omkring landets oljepolitikk truer faktisk de nyetablerte og småbarnsfamilier i hele landet med høyere rente.

Familier som har lånt millioner for å skaffe seg et hjem, må regne med å betale en høyere rente i fremtiden, og Norges bank bekrefter jo at denne usikkerheten, som presser krona, kan medføre at renta blir satt opp mer og tidligere enn tidligere planlagt.

Å skape usikkerhet om landets oljepolitikk, er svært skadelig også for de som er i etableringsfasen, og som må legge til en betydelig rentestigning inn i sine planer om finansiering av deres husdrømmer.  Når så, på kort sikt, de samme nyetablerte familier, må forholde seg til svært høye kurser på både Euro og Dollar, gjør dette at man hver gang man reiser på ferie, får mindre igjen for krona, merkes svært godt og det svir.

For oss, som gjorde våre tunge investeringer på 70 og 80 tallet, er ikke Arbeiderpartiets vinglepolitikk så skadelig. Vi har stort sett betalt våre forpliktelser, og vil ikke rammes så sterkt av en renteøkning. Men frykten for at Arbeiderpartiet kan komme i regjering, og slik presse renta oppover, er noe internasjonale investorer i oljesektoren legger merke til, og dette er svært vanskelig å gjøre noe med.

Med hilsen

Ole Martin Rønning

Kommunestyrerepresentant for Hammerfest Høyre