Senterpartiet i Sør-Varanger har blitt omtalt som et parti som sier ja til «alt», og hvor i alle dager skal vi få pengene fra? Sør-Varanger kommune har et stort budsjett; 960 millioner kroner fordeles til store og små poster i budsjettet hvert år. I kommunestyret så er det «kun» cirka 50 millioner som kommunestyret fritt kan disponere, eller er satt til å kutte eller omprioritere.

Resten av budsjettet er det administrasjonen som forvalter, på oppdrag og vedtak for oss politikere. Vedtak og oppdrag som kommunestyrene har stemt og votert over. Nesten uten unntak så jobber administrasjon på vedtak og oppdag fra nettopp kommunestyret. Så når spørsmålet om hvor vi skal ta pengene fra dukker opp, så sier vi i Senterpartiet at pengene er der, de må bare omprioriteres.

Til det trengs det en politisk vilje og kurs og en demokratisk avstemming i kommunestyret for å få dette til. Det er her vi i Senterpartiet søker tverrpolitiske samarbeid og solidariske prosesser, som er til det beste for alle i vår kommune

Senterpartiets «garantist saker», som også henger sammen med at vi er et ja-parti, er fordi vi blant annet sier;

Ja til prøveordning med skolefrokost, ja til underjordsdrift, ja til sikker skolevei for alle i kommunen, ja til et Savio-museet, ja til flere faglærer i kulturskolen, ja til turistskatt, ja til fiber og DAB i hele kommunen, ja til kommunegartner, ja til skuterfrie soner og områder, ja til scooterløype mellom Hesseng og Sandes/Langfjorden, ja til jernbane Kirkenes – Rovaniemi, og ja til miljøstasjoner i distriktene.

I tillegg er Senterpartiet opptatt av eldrebølgen, og vi trenger tiltak raskt. Så derfor vi sier ja økt grunnbemanning i hjemmebasert omsorg og støtter bruk av grønn omsorg og «Inn på tunet»-prosjekter som flere tidligere og eksisterende gårdsbruk i kommunen tilbyr. De som har behov for hjelp og støtte, trenger også variasjon og meningsfylte hverdager, og da er «Inn på tunet» et fantastisk tilbud.

Senterpartiet mener at dette er nøkkelen til gode arbeidsplasser, verdig eldreomsorg og økt faglig kompetansebygging i kommunen. Målet må være at vi skal slippe dagbøter til staten. De som ikke kommer på institusjon, eller kan komme hjem når de er ferdig behandlet, må kommunen betale dagbøter for, hvis de må bli på sykehuset. Senterpartiet mener at vi må øke grunnbemanningen i hjemmebasert omsorg. Da er vi ruster til at flere kan komme hjem fort, og flere kan bo hjemme lenger.

Det som virkelig koster, er institusjonsplass, enten på sykehuset eller på sykehjem. På sikt kan kommunen spare enorme utgifter til sykehjemsplasser og vi kan redusere bygging av sykehjemsplasser. Vi får også en stor faglig kompetanse i hjemmebasert omsorg som igjen vil gjøre kommunen til en attraktiv arbeidsplass.

Ringvirkningene er store, og bare positive. Det koster i starten, men på sikt har vi flere arbeidsplasser, en god og trygg eldreomsorg, og fornøyde innbyggere.

Så sier vi ja til reversering av regionsreformen, og ja til Finnmark som et eget fylke. Er vi garantister? Ja, sier vi i Senterpartiet.

Godt valg!

Gunn-Bodil Mathisen
2.-kandidat for Senterpartiet i Sør-Varanger