Dersom vi som kommune skal klare å fortsette å gi gode tjenester til våre innbyggere kreves det god kontroll av intern kommunal økonomi, men viktigst av alt er å ha dyktige medarbeidere i et godt arbeidsmiljø. Vi har fokus på å skape bare heltidsstillinger. Dette arbeidet gjør vi sammen med fagbevegelse og tillitsvalgte.

Vi har gode offentlige institusjoner og etater etablert i Sør-Varanger kommune. Forholdet mellom private og offentlige arbeidsplasser er ca 50% på hver. Vårt mål er skape nye og flere arbeidsplasser i privat og offentlig sektor. Etableringen av 110 sentralen vil bli et godt tilskudd, å gi nye og spennende arbeidsplasser.

Dette skal vi gjøre i samarbeid med fagbevegelsen og næringslivet. Vi står foran en spennende oppstart av ny gruvedrift i Bjørnevatn. I løpet av noen år kan vi ha 400 nye arbeidsplasser knyttet til en spennende gruveutvikling. Fokus på miljø og ny teknologi vil være helt avgjørende i framtidens gruveindustri. 

Reiseliv har hatt en veldig positiv utvikling i vår kommune, og er nå vår største private næring. Dyktige aktører og ansatte har klart å utvikle produkter som er attraktive i reiselivsmarkedet. En av utfordringene er å skape flere helårlige arbeidsplasser. Her kan vi i framtiden også se nye arbeidsplasser.

Den teknologiske utviklingen har mange positive sider. Oppgaver kan løses mer effektivt. Modernisering, automatisering, robotifisering og digitalisering vil innenfor mange bransjer fjerne arbeidsplasser. Bare i innenfor handelsnæringen vil tusenvis av arbeidsplasser forsvinne. Kampen om arbeidsplasser og hvor de skal ligge, vil forsterkes. Her vil Arbeiderpartiet i Sør-Varanger i samarbeid med fagbevegelsen, næringslivet og offentlige etater arbeide for at vi skal klare denne omstillingen.

Gjennom Sør-Varanger Utvikling, Tivoli North og våre innovative bedrifter har vi fått et optimistisk og framtidsrettet næringsmiljø. Nye arbeidsplasser vil kunne utvikle seg fra disse miljøene. Arbeiderpartiet vil ha fokus på få til høyere utdanning.

Kirkenes har et sterkt maritimt cluster som leverer gode tjenester og skaper arbeidsplasser. Dette er arbeidsplasser som er knyttet til vår unike posisjon i forholdet til Russland, logistikk i Arktis, fiskeriene i Barentshavet og en forventet aktivitet langs den Nordlige Sjørute. Arbeiderpartiet vil arbeide for å gjøre Kirkenes et internasjonalt brohode for aktivitet i Nord. Dette betyr en Arktisk Korridor med jernbane Kirkenes – Rovaniemi. Her jobber vi godt sammen med Finland. Vår største utfordring er å få norske sentrale myndigheter til å se mulighetene som ligger i et samarbeid med Finland, Russland og Kina.   

Sør-Varanger er mulighetenes kommune. Vi har sterke industrielle tradisjoner, men vi har også dyktige aktører i både reindrift og jordbruk.

En målsetting om 1000 nye innbyggere i Sør-Varanger i 2023 er ambisiøst, men ikke umulig.

Sør-Varanger Arbeiderparti vil være en garantist for en aktiv næringspolitikk.

Mariann Wollmann Magga, leder Sør-Varanger Ap

Rune Rafaelsen, ordfører