onsdag 11. desember 2019
Budsjettmøte i kommunestyret:
Problemer med sviktende motorkraft ble oppdaget i august
Veien stengt av snøskred:
Fått massiv støtte
Forventer at omsorgsenteret på Bugøynes fredes
Debattinnleg fra vikarlege Eggesvik