lørdag 21. april 2018
Se video av premieutdelinga:
Sør-Varanger kommune rangert på tjenester:
Bygget reddes etter Sportshjørne-brannen: