mandag 22. april 2019
Til ungdommen som skolestreiker for klimaet:
DEBATT: - Widerøes monopol knekker både næringsliv og folks økonomi
Debatt: Ytringsfrihet i teateret
DEBATT: Einar Berg
Debatt: Kristin Ørmen Johnsen (H)
DEBATT: Stein John Kvale