onsdag 19. desember 2018
DEBATT: Eva Håheim Pedersen
DEBATT: Trident Juncture
DEBATT: AUF Finnmark
Sammenslåingen
DEBATT De som støtter vedtaket, de tror på noe, men vet ingenting. De er politisk religiøse, og tror på alt prestene deres (partitoppene fra Oslo og Bergen) prediker, skriver Øystein Nilsen, som savner en plan med Gerhardsens vyer.