Vi vil minne om at HAs innhold er regulert av Åndsverkloven. Det er ikke tillatt å publisere en artikkel i sin helhet, verken ved å trykke den opp i mange eksemplarer, kopiere den for bruk i et annet medium, for eksempel i et medlemsblad til en forening, eller å publisere den elektronisk slik at andre får tilgang til den. Det er ikke tillatt å bruke artikler eller bilder kommersielt, det vil si å publisere for å promotere produkter eller emner som omtales i artikkelen. Ta kontakt med HA her  om du har spørsmål.