lørdag 22. september 2018
Da sovjetiske styrker stod på grensa i 1968:
TV-selskap ønsker seg filmopptak fra Kirkenes:
Nett-dokumentar fra SVA
KULTUR Hvordan er det å bo på grensen mellom Norge og Russland? Og hvordan er det å stå på grensen mot voksenlivet? Vi følger Runa og Anna, som bor på hver sin side av grensa.