torsdag 21. november 2019
Distriktsskolenes skjebne avgjøres i budsjettbehandlingen
Har mistet 200 elever de ti siste år
Familien samlet igjen: