- 18,99 prosent er ikke særlig mye. Jeg vil tro at de fleste beslutninger i selskapet krever to tredjedels flertall. Det kan være at Northern Iron har mistanke om at Dalnor Assets også har andre eierandeler i selskapet, men under andre navn, og derfor er så bekymret, kommenterer førsteamanuensis Espen Sirnes ved Norges Arktiske universitetet, Handelshøyskolen i Tromsø.

Den australske regjeringens «Takeovers panel» sendte mandag ut en pressemelding der det opplyses at Northern Iron Limited har sendt inn en søknad med anmodning om en beslutning som hindrer Dalnor fra å stemme på torsdagens generalforsamling i Perth i Australia.

Største aksjonær

Dalnor eier 18,99 prosent av aksjene i Northern Iron Limited, og er dermed Sydvaranger Gruves største aksjonær. Dalnor er registrert på De britiske jomfruøyene og har siden i fjor høst kjøpt seg opp i Northern Iron.

Andre store eiere er OM Holding med 10,8 prosent

Prominvest, sveitsiskregistrert og antatt russisk-eid, har såvidt over fem prosent. Mens den opprinnelige storaksjonæren Tschudi har 13,9 prosent. Resten av aksjene er fordelt på en mengde småaksjonærer.

Grensen for flagging, det vil si at man forteller børsen hvem man er, går på en fem prosents aksjeandel. Her gjelder de samme reglene for børsen i Oslo og i Australia.

Kjøpt seg opp

Førsteamanuensis Espen Sirnes sier at den samme situasjonen kunne oppstått i Norge ved at det er fritt frem for selskap registrert i skatteparadis å eie norske aksjer.

- Men normalt vil en ikke bry seg om det med mindre det er frykt for at de skal kuppe selskapet, kommenterer førsteamanuensisen.

Dalnor Assets har nominert en person til Northern Irons styre, men generalforsamlingen er anbefalt å si nei til denne. Begrunnelsen er at Northern Iron Ltd ikke vet hvem som står bak Dalnor Assets Ltd.

Utviklingsdirektør Harald Martinsen i Sydvaranger Gruve kommenterer at Northern Iron Ltd ikke har kommet videre med å finne ut hvem Dalnor Assets Ltd er. Som et siste virkemiddel forsøkes dermed henvendelsen til «Takeovers panel» med anmodningen om at Dalnor ikke får stemme på torsdagens generalforsamling.

Martinsen sier han ikke kan kommentere uttalelsene fra førsteamanuensis Espen Sirnes.